Šturmo orientavimosi varžybų automobiliais taisyklės

 

 1. Komanda privalo būti susimokėjus ekipažo dalyvavimo mokestį. 

 2. Visose nuotraukose turi būti matomas vienas ir tas pats žmogus iš komandos, nebent kitaip prašo užduotis. Žaidimo metu asmuo negali būti keičiamas savarankiškai. Tai galima padaryti tik su organizatorių patvirtinimu. Komandos nario keitimu atveju nebegalima įkelti nuotraukų su senuoju asmeniu, taip pat privalo būti pasirūpinta nauju, specialiai Jūsų komandai sugalvotu nulinės užduoties daiktu, kurį laikysite rankose. 

 3. Visose varžybose privalote įvykdyti nulinės užduoties reikalavimus. Ši užduotis privalo būti įvykdyta kiekvienoje nuotraukoje. Dažniausiai, tai bus komandos nario fotografija su tam tikru daiktu arba tam tikri rankų gestai. Esant nulinei užduočiai atidžiai ją perskaitykite, nes jos neįvykdžius galime neužskaityti nė vienos užduoties.

 4. Organizatoriai vertina tik tai į žaidimo metu naudojamą sistemą laiku įkeltas nuotraukas. Nuotraukų vertinimai po žaidimo iš mobiliojo telefono negalimi. Taip pat pažymime, jog organizatoriai ir vertintojai neturi galimybės rankiniu būdu pridėti komandoms atsakymų, o tai reiškia, jog yra vertinamos tik įkeltos užduotys. Prašome atsakingai kelti nuotraukas bei kelis kartus pasitikrinti, ar nuotrauka tikrai įsikėlė.

 5. Kiekviena komanda žaidimo metu privalo laikytis šalyje galiojančių kelių eismo taisyklių. Organizatoriai neatsako už renginio dalyvių sukeltus eismo įvykius ir eismo saugos pažeidimus. Atminkite, jog svarbiausia saugumas!

 6. ​Draudžiama bandyti liesti, sunaikinti, sulaužyti, plėšyti objektus naudojamus žaidime.

 7. Draudžiama sekti kitas komandas ir sąmoningai kartoti jų veiksmus, pačiai komandai nesprendžiant užduoties.

 8. Draudžiama piktybiškai kenkti kitai komandai pasiekti gerų rezultatų orientavimosi varžybose. Šturmo žaidėjai yra bendruomenė, ir pakliuvus į pavojingą situaciją privalome padėti vieni kitiems. 

 9. Draudžiama teikti apeliacijas po žaidimo be priežasties. Kiekvienai komandai priklauso iki 3 apeliacijų.

 10. Žaidimo metu komanda užėmusi prizinę vietą prizą gauna į namus per savaitę po žaidimo pabaigos. Organizatoriai visus prizus išsiunčia komandos registracijos metu nurodytais kontaktais. 

 11. Komandų atsakymų vertinimas yra neginčijamas. Organizatoriai pasilieka apeliacijų metu pakeisti rezultatus, priklausomai nuo apeliacijų vertinimo metu priimtų sprendimų. Pažymime, jog organizatoriai visada siekia ir vadovaujausi sąžiningumo kriterijais, kuriais siekiama visiems žaidėjams vienodų sąlygų. Atsižvelgiant į tai, jog organizatoriai vadovaujasi sąžiningumo kriterijais, rezultatų skaičiavimo ir užduočių vertinimo procesuose gali būti pritaikytos išimtys.

 12. Jei užduotyje nurodyta nusifotografuoti prie konkretaus objekto, vertinimo metu tinkamai įvykdyta ir užskaityta užduotis bus tik tuo atveju, jei nuotraukoje bus matomas pats objektas, o ne jo piešinys, atvaizdas kompiuteryje ar telefone, nuotrauka, nebent būtent atvaizdo telefonone, kompiuteryje arba nuotraukos prašo pati užduoties sąlyga.

 13. Nepilnai atlikta užduotis laikoma neįvykdyta.

 14. Draudžiama trukdyti organizatorių naudojamų sistemų darbui, puslapiams ir kt. priemonės, kurios yra naudojamos žaidimų metu.

15. Jeigu atsitiktų taip, kad žaidimo metu objekto nėra (jis yra pašalintas, patrauktas, sugadintas), žaidimo sistemoje prie atsakymo įkėlimo paspauskite mygtuką MINA. Jeigu nė vienas dalyvis iš miesto nesuras šio objekto, Jums užduotis bus užskaityta. Jeigu objektas yra sugadinimas, gali būti pritaikoma išimtis ir taškai skaičiuojami pagal organizatorių nutarimą.
 

Atsižvelgiant į nusižengimo pobūdį, dalyviams gali būti skirtos šios baudos:

 • Užduočių neigiamas įvertinimas;

 • Diskvalifikacija;

 • Uždraudimas dalyvauti varžybose organizatorių nustatytam laikui;

 • Piniginė bauda;

 • Pažeidus 14 numeriu pažymėta taisyklę pasiliekame teisę kreiptis į teisėsaugos institucijas priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio;

 

Linkime gerų varžybų! Visada draugiškai žiūrime į žaidėjus ir tikimės, jog visos varžybos praeis sklandžiai.

Karantino metu galiojančios specialios taisyklės dėl COVID19 (šiuo metu negalioja)

 

Žaidimo dalyvių saugumas yra vienas iš didžiausių Šturmo organizatorių prioritetų. Dėl šios priežasties pirmiau nurodome taisykles, kurių laikymąsis yra aukščiau žaidimo taisyklių. Jeigu užduočių įkėlimuose arba kitų komandų atsiųstuose vaizdo įrašuose matysime, jog nėra laikomosi specialių COVID19 taisyklių, komandos dalyvavimas bus iš karto blokuojamas. Taip pat pažymime, jog šios taisyklės nepanaikinta žaidėjų prievolės laikytis įprastinių žaidimo taisyklių. Karantino metu galiojančių taisyklių sąrašas sudarytas remiantis organizatorių užsakytų teisinių konsultacijų išvadomis bei LRV nutarimais. Žaidimas ir jo aptarimas vyksta išimtinai nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos metu. Organizatoriai neturi galimybės susitikti su dalyviais, o dalyviai neturi galimybės susitikti su Organizatoriais. Kadangi Organizatoriai neturi galimybės fiziškai patikrinti dalyvių būvimo vietos Žaidimo metu, kiekvienai komandai asmeniškai rekomenduojama žaidimą žaistii taip, kad komanda nesusitiktų su kita komanda tarpusavyje.

Siekdami užtikrinti žaidimo saugumą prieš Žaidimo pradžią prašome visų dalyvių atidžiai perskaityti žaidimo taisykles.

1. Komandos narių skaičius viešoje vietoje ne daugiau nei 5. Organizatoriai rekomenduoja maksimaliai sumažinti dalyvių automobilyje. Rekomenduojame sudaryti komandą iš to pačio namų ūkio.

2. Draudžiama žaidimo metu iš automobilio išlipti daugiau negu 2 asmenims. (fotografuojamas asmuo ir fotografas).

3. Viso žaidimo metu automobilyje ir išlipus iš jo dalyviai įsipareigoja dėvėti apsaugos priemones (nosį ir burną dengiačias kaukes ir apsaugines pirštines).

4. Žaidimas yra organizuojamas taip, jog žaidime žaidėjai turėtų visas sąlygas išvengti tiesioginio fizinio kontakto su kitų komandų atstovais. Prašome naudotis Šturmo racija komunikacijai su kitais Šturmo žaidime esančiais dalyviais. 

5. Jeigu atvykote prie objekto, prašome prie jo nesibūriuoti (nes tai draudžia įstatymas) ir kuo greičiau palikti objektą. Žaidimo metu prie objekto praleiskite maksimaliai mažai laiko. Nusifotografuoti prie objekto užtrunka vos kelias dešimtis sekundžių, tad užleiskite vietą kitai komandai ir vos po fotografijos grįžkite į savo automobilį. Jeigu matote, jog šiuo metu kiti asmenys fotografuojasi prie Jūsų manymu svarbaus ir Jums reikalingo objekto, palaukite, kol komanda baigs fotografuotis ir tik tada pajudėkite prie objekto. Žaidimo objekte susitikus keliems ekipažams, vėliau atvykęs ekipažas įsipareigoja palaukti, kol išvyks pirmasis. Pastebėjus piktnaudžiavimą prašome atsiųsti užfiksuotą vaizdo medžiagą el. paštu info@sturmas.lt, kad galėtume nubausti sąlygų nesilaikančią komandą. 

6. Kiekvienam žaidimo dalyviui rekomenduojama turėti asmeninės Žaidimui reikalingas priemones ir jomis nesidalinti su kitais dalyviais (įskaitant ir komandos narius).

7. Žaidimo metu privaloma laikytis saugos atstumo ne tik nuo Žaidimo dalyvių, bet ir pašalinių sutiktų žmonių.

8. Žaidimo metu dalyviams rekomenduojama laikytis čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo, t.y kosėjant prisidengti sulenkta alkūne arba vienkartine nosine), po kosėjimo ar čiaudėjimo nusiplauti ir (ar) dezinfekuoti rankas.

9. Žaidime negali dalyvauti dalyviai, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz.: sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), arba jie yra izoliuoti.

10. Žaidimas organizuojamas taip, kad žaidimo objektų nereikėtų liesti ranka, o juos palietus rekomenduojama nusiplauti ir (ar) dezinfekuoti rankas.

11. Žaidimo metu nėra visiems dalyviams bendros starto ir finišo vietos. Visos komandos žaidimą gali pradėti ir jį pabaigti bet kurioje atitinkamo miesto vietoje.

12. Viso žaidimo metu dalyviai įsipareigoja laikytis oficialiai numatytų karantino sąlygų, įskaitant ir atstumo laikymosi, būriavimosi sąlygas.

13. Viso žaidimo metu dalyviai ir komandos privalo laikytis LR SAM, LR SAM ESSC, LRV ir kitų valstybinių organizacijų nustatytų reikalavimų, galiojančių įstatymų ir teisės aktų. Žaidimas yra organizuojamas virtualiai ir taip, jog žaidėjai galėtų atlikti užduotis nepažeisdami Lietuvos Respublikoje šiuo metu galiojančių taisyklių. Kiekvienas dalyvis prisiima atsakomybę už save ir yra atsakingas už įstatymų laikymąsi. 

Taisyklės parengtos pagal 2020-11-10 gautą teisinę išvadą „Dėl vykdomos veiklos atitikties teisės aktų reikalavimams karantino režimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu“. Vėlesni karantino tvarkos pakeitimai adaptuoti žaidimo kūrėjų atsižvelgiant į atnaujintus draudimus. 

Laikykimės galiojančių karantino reikalavimų ir išlikime sveiki!