Dėmesio! Dėl COVID-19 ir sugriežtinto karantino, Šturmo orientaciniai žaidimai pakeisti į Šturmo virtualius žaidimus, kurie žaidžiami tik būnant namuose. Plačiau apie tai čia.

VIRTUALAUS ŽAIDIMO TAISYKLĖS

 

 1. Komanda privalo būti susimokėjus ekipažo dalyvavimo mokestį. 

 2. Virtualaus ŠTURMO žaidimuose draudžiama naudoti automatines programas, kurios bando į sistemą įvesti atsakymus. Pastebėjus komandą, bandančią naudoti tokią programą, komanda bus iš žaidimo užblokuota, o mokestis už dalyvavimą žaidime negrąžinamas. 

 3. Komandoms yra apribota galimybė per 30s įkelti daugiau negu 2 neteisingus atsakymus. Tokiu būdu organizatoriai apriboja komandos galimybes bandyti spėlioti atsakymus. 

 4. Visose nuotraukose turi būti matomas tas pats žmogus iš komandos, nebent kitaip prašo užduotis. Žaidimo metu asmuo negali būti keičiamas savarankiškai. Tai galima padaryti tik su organizatorių patvirtinimu. Komandos nario keitimu atveju nebegalima įkelti nuotraukų su senuoju asmeniu, taip pat privalo būti pasirūpinta nauju, specialiai Jūsų komandai sugalvotu nulinės užduoties daiktu, kurį laikysite rankose (jeigu toks daiktas bus).

 5. Visose užduotyse privalote įvykdyti nulinės užduoties reikalavimus. Ši užduotis privalo būti įvykdyta absolučiai kiekvienoje, kurią reikia įkelti. Dažniausiai, tai bus komandos nario fotografija su tam tikru daiktu arba tam tikri rankų gestai. Esant nulinei užduočiai atidžiai ją perskaitykite, nes jos neįvykdžius galime neužskaityti nė vienos užduoties.

 6. Organizatoriai vertina tik tai į žaidimo metu naudojamą sistemą laiku įkeltas nuotraukas ir atsakymus. Nuotraukų ir atsakymų vertinimai, kurie organizatoriams yra atsiunčiami ne per žaidimo sistemą ir / arba po žaidimo yra negalimi. 

 7. Draudžiama teikti apeliacijas po žaidimo be priežasties. Kiekvienai komandai priklauso iki 5 apeliacijų.

 8. Žaidimo metu komanda užėmusi prizinę vietą prizą gauna į namus per savaitę po žaidimo pabaigos. Organizatoriai visus prizus išsiunčia komandos registracijos metu nurodytais kontaktais. 

 9. Komandų atsakymų vertinimas yra neginčijamas. Organizatoriai pasilieka apeliacijų metu pakeisti rezultatus, priklausomai nuo apeliacijų vertinimo metu priimtų sprendimų. Pažymime, jog organizatoriai visada siekia ir vadovaujausi sąžiningumo kriterijais, kuriais siekiama visiems žaidėjams vienodų sąlygų. Atsižvelgiant į tai, jog organizatoriai vadovaujasi sąžiningumo kriterijais, rezultatų skaičiavimo ir užduočių vertinimo procesuose gali būti pritaikytos išimtys.

 10. Jei užduotyje nurodyta nusifotografuoti su konkrečiu daiktu, vertinimo metu tinkamai įvykdyta ir užskaityta užduotis bus tik tuo atveju, jei nuotraukoje bus matomas pats objektas, o ne jo piešinys, atvaizdas kompiuteryje ar telefone, nuotrauka, nebent būtent atvaizdo telefonone, kompiuteryje arba nuotraukos prašo pati užduoties sąlyga.

 11. Nepilnai atlikta užduotis laikoma neįvykdyta.

 12. Draudžiama trukdyti organizatorių naudojamų sistemų darbui, puslapiams ir kt. priemonės, kurios yra naudojamos žaidimų metu.

 13. Žaidimo metu komandos gaus laiko bonusą. Laiko bonusas skaičiuojamas nuo paskutinio komandos atsakymo įkėlimo iki žaidimo pabaigos laiko. Pvz.: Komanda A paskutinį atsakymą į sistemą įkėlė 22:00. Po šio įkėlimo komanda daugiau skirtingų atsakymų nekėlė. Komanda A po žaidimo gauna 30 papildomų taškų. 

Linkime gerų žaidimų! Visada draugiškai žiūrime į žaidėjus ir tikimės, jog visos žaidimai praeis sklandžiai!