top of page

Naudojimosi sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. gruodžio 6 d.

Šis Sąlygos (toliau – Sąlygos), reglamentuoja jūsų santykius su https://www.sturmas.lt, https://bilietai.sturmas.lt ir zaisk.sturmas.lt interneto svetainėmis (toliau – Interneto svetainė), kurią valdo VšĮ „Sportinis interesas“ (toliau – mes, mus arba mūsų).

Prieš pradėdami naudoti Interneto svetainę, atidžiai perskaitykite šias Sąlygas.

Jūs galite patekti ir naudoti Interneto svetainę tik su sąlyga, kad sutinkate su šiomis Sąlygomis ir jas vykdysite. Sąlygos galioja visiems lankytojams ir kitiems asmenims, kurie lankosi svetainėje ir naudoja Interneto svetainę.

Lankydami ir naudodami Interneto svetainę, jūs sutinkate laikytis šių Sąlygų reikalavimų. Jei nesutinkate su kuria nors Sąlygų dalimi, negalite naudoti Interneto svetainės.

Pirkimai

Jei norite pirkti kokius nors produktus ar paslaugas naudodamiesi mūsų Interneto svetaine (toliau – Pirkimai), galime paprašyti jūsų pateikti tam tikrą informaciją, susijusią su jūsų Pirkimais, be apribojimų įskaitant jūsų kreditinės kortelės numerį, kreditinės kortelės galiojimo terminą, adresą sąskaitos išrašymui ir prekių išsiuntimo informaciją.

Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad: (I) pirkdami turite įstatymais numatytą teisę naudoti bet kokią (-ias) kreditinę (-es) kortelę (-es) ar kitą (-us) mokėjimo būdą (-us); (ii) jūsų pateikiama informacija yra teisinga, tiksli ir išsami.

Pateikdami tokią informaciją, jūs mums suteikiate teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims, siekdami palengvinti Pirkimo proceso užbaigimą.

Pasiliekame teisę bet kada atsisakyti arba anuliuoti jūsų užsakymą dėl tam tikrų priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, produktų ar paslaugų prieinamumas, klaida produktų ar paslaugų aprašyme, ar kainoje, klaida jūsų užsakyme ar kitos priežastys.

Pasiliekame teisę atsisakyti arba anuliuoti jūsų užsakymą, jei įtariame apgaulę ar neteisėtą, neleistiną operaciją.

Prieinamumas, klaidos ir netikslumai

Interneto svetainėje mes nuolat atnaujiname produktų ir paslaugų pasiūlymus. Mūsų interneto svetainėje siūlomų produktų ir paslaugų kainos gali būti nurodytos neteisingai arba jų aprašymuose gali būti klaidų, prekių ir paslaugų iš viso nebūti, be to, gali užtrukti informacijos interneto svetainėje bei kituose tinklapiuose skelbiamose reklamose atnaujinimas.

Mes negalime garantuoti ir negarantuojame visos informacijos, įskaitant kainas, produktų nuotraukas, specifikacijas, jų prieinamumą ir paslaugas, tikslumo bei išsamumo. Mes pasiliekame teisę bet kada ir be įspėjimo keisti arba atnaujinti informaciją, taisyti klaidas, netikslumus arba trūkumus.

Totalizatoriai ir reklaminės akcijos

Bet kokie interneto svetainėje organizuojami konkursai, totalizatoriai ar kitos reklaminės akcijos (toliau visos priemonės kartu – Reklaminės akcijos) reglamentuojami pagal taisykles, kurios nėra susijusios su šiomis Sąlygomis. Jei dalyvaujate bet kokioje Reklaminėje akcijoje, perskaitykite jai galiojančias taisykles ir mūsų Privatumo sąlygas. Jei Reklaminės akcijos taisyklės prieštarauja šioms Sąlygoms, galioja Reklaminės akcijos taisyklės.

Turinys

Mūsų Interneto svetainė leidžia jums skelbti, susieti, saugoti, dalintis ir kitaip pateikti tam tikrą informaciją, tekstinę, grafinę, vaizdo ar kitokią medžiagą (toliau – Turinys). Jūs atsakote už Turinį, kurį skelbiate mūsų interneto svetainėje, įskaitant jos legalumą, patikimumą ir aktualumą.

Skelbdami Turinį Interneto svetainėje, jūs mums suteikiate teisę ir licenciją naudoti, keisti, rodyti, atkurti ir platinti tokį Turinį Interneto svetainėje ir per ją. Galite išsaugoti bet kokias ir visas teises į Turinį, kurį skelbiate, pateikiate ar demonstruojate Interneto svetainėje arba per ją, taip pat jūs atsakote už tokių teisių gynimą.

Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad: (I) Turinys yra jūsų (jūs esate jo savininkas) arba turite teisę jį naudoti ir mums suteikiate teises bei licenciją pagal šiose Sąlygose nustatytą tvarką; (ii) Turinio skelbimas mūsų interneto svetainėje arba per ją nepažeidžia jokių privatumo, viešinimo, autorinių, sutartinių ar kitokių bet kokio asmens teisių.

Paskyros

Sukurdami pas mus savo paskyrą, turite pateikti informaciją, kuri yra tiksli, išsami ir visuomet galiojanti. Šio reikalavimo pažeidimas laikomas šių Sąlygų pažeidimu, dėl ko mūsų interneto svetainėje gali būti nedelsiant panaikinta jūsų paskyra.

Jūs privalote saugoti slaptažodį, kurį naudojate prisijungdami prie mūsų interneto svetainės ar kitiems veiksmams, kuriems reikia jūsų slaptažodžio, nepriklausomai nuo to, ar jūsų slaptažodis susijęs su mūsų Interneto svetaine, ar su trečiosios šalies paslauga.

Jūs sutinkate neatskleisti savo slaptažodžio trečiosioms šalims. Privalote mus nedelsdami informuoti, jei sužinote apie jūsų paskyros saugumo pažeidimą ir neteisėtą naudojimą.

Vartotojo vardui jūs negalite naudoti kito asmens ar įmonės vardo arba pavadinimo, kuriuo teisėtai galima naudotis, prekės ženklo arba pavadinimo, kuris yra saugomas kito asmens arba įmonės teisėmis, jei tam neturite atitinkamo leidimo, taip pat pavadinimo, kuris yra įžeidžiantis, vulgarus ar nepadorus.

Intelektinė nuosavybė

Interneto svetainė ir jos originalus turinys (neįskaitant vartotojų pateikto turinio), savybės ir funkcijos yra ir liks išskirtine VšĮ „Sportinis interesas“ bei jos licencijos davėjų nuosavybe. Interneto svetainė saugoma autorinėmis teisėmis ir kitais Lietuvos bei užsienio šalių įstatymais. Mūsų prekių ženklai ir firminis stilius negali būti naudojami jokiems produktams ir paslaugoms be išankstinio raštiško VšĮ „Sportinis interesas“ sutikimo.

Nuorodos į kitus tinklalapius

Mūsų interneto svetainėje yra nuorodos į trečiųjų šalių tinklalapius ir paslaugas, kurių nevaldo ir nekontroliuoja VšĮ „Sportinis interesas“.

VšĮ „Sportinis interesas“ nekontroliuoja ir neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių tinklalapių ir paslaugų turinį, privatumo sąlygas ir praktikas. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad VšĮ „Sportinis interesas“ tiesiogiai ir netiesiogiai neatsako ir neprisiima atsakomybės už jokius nuostolius bei žalą, sukeltą arba tariamai sukeltą naudojant ar remiantis tokiu turiniu, prekėmis ar paslaugomis, kurias galima įsigyti ar prie kurių galima prieiti per tokius tinklalapius ir paslaugas.

Griežtai rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių tinklalapių ir paslaugų, kuriuose lankotės, privatumo ir naudojimo sąlygas.


Nutraukimas

Mes dėl bet kokios priežasties ir be apribojimų, įskaitant atvejus, kai jūs pažeidžiate šias Sąlygas, galime nedelsdami sustabdyti ar nutraukti jūsų paskyros galiojimą be išankstinio pranešimo ir neprisiimdami atsakomybės.

Nutraukimo atveju jūsų teisė naudoti Interneto svetainę nedelsiant baigiasi. Jei pageidaujate nutraukti paskyros galiojimą, galite tiesiog nustoti naudoti Interneto svetainę.

Atsakomybės apribojimas

Jokiu būdu VšĮ „Sportinis interesas“ ir jos direktoriai, darbuotojai, partneriai, agentai, tiekėjai ar dukterinės įmonės nebus atsakingi už bet kokius tiesioginius, atsitiktinius specialius, pasekminius ar baudžiamuosius nuostolius, be apribojimų įskaitant pelno, duomenų, naudojimo, reputacijos praradimą ir kitus nematerialiuosius nuostolius, atsiradusius todėl, kad: (i) jūs patenkate į Interneto svetainę ar ją naudojate, arba negalite patekti į Interneto svetainę ir naudoti jos; (ii) dėl trečiosios šalies turinio ar elgesio Interneto svetainėje; (iv) dėl neteisėto patekimo prie jūsų perduotos medžiagos ar turinio, jų naudojimo ar keitimo pagal garantiją, sutartį ar dėl kitokio pažeidimo (įskaitant aplaidumą) arba remiantis kita teisine teorija, nepriklausomai nuo to, ar mes buvome informuoti apie tokios žalos galimybę, ir net jei šiame dokumente nurodytos priemonės nepateisino jų pagrindinio tikslo.

Atsakomybės apribojimas

Jūs naudojate Interneto svetainę savo rizika. Interneto svetainė pateikiama esamos būklės ir tokia, kokia yra. Interneto svetainė pateikiama be išreikštų ar numanomų kokių nors garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomomis perkamumo, tinkamumo konkrečiam tikslui, kieno nors teisių nepažeidimo ar vykdymo eigos garantijomis.

VšĮ „Sportinis interesas“, jos dukterinės įmonės, filialai ir licencijų davėjai negarantuoja, kad: (a) Interneto svetainė funkcionuos be trikdžių, saugiai ir bus pasiekiama bet kokiu konkrečiu metu ar konkrečioje vietoje; (b) visos klaidos ir defektai bus ištaisyti; (c) Interneto svetainėje nėra jokių virusų ar kitų kenksmingų elementų; (d) Interneto svetainės naudojimo rezultatai atitiks jūsų reikalavimus.

Reglamentuojantys įstatymai

Šios Sąlygos reglamentuojamos pagal Lietuvos įstatymus, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos nuostatas.

Jei mes nepasinaudojame kokia nors Sąlygose numatyta teise arba nuostata, tai nebus laikoma, kad atsisakome tokių teisių. Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata teismo pripažįstama neteisėta ar netaikytina, kitos nuostatos lieka visiškai galiojančiomis. Šios Sąlygos išreiškia visą mūsų tarpusavio susitarimą dėl mūsų Interneto svetainės ir pakeičia bet kokius ankstesnius susitarimus, kuriuos mes galėjome būti su jumis sudarę dėl Interneto svetainės.

Pakeitimai

Pasiliekame teisę savo išskirtine nuožiūra bet kada keisti ar taisyti šias Sąlygas. Jei taisymas yra esminis, mes mėginsime jus apie tai informuoti bent prieš 30 dienų iki įsigaliojant naujoms sąlygoms. Kas yra esminis pakeitimas, nustatoma mūsų išskirtine nuožiūra.

Toliau naudodami Interneto svetainę įsigaliojus tokiems pakeitimams, jūs įsipareigojate laikytis pakeistų nuostatų reikalavimų. Jei nesutinkate su pakeistomis sąlygomis, nustokite naudoti Interneto svetainę.

Susisiekite

Jei turite klausimų dėl šių Sąlygų, kreipkitės į mus elektroniniu paštu vip@sturmas.lt

bottom of page