top of page

​„Šturmo“ orientavimosi varžybų automobiliais taisyklės

ATNAUJINTA: 2024-03-08

 1. Komanda privalo būti susimokėjus ekipažo dalyvavimo mokestį.

 2. Visose nuotraukose turi būti matomas vienas ir tas pats žmogus iš komandos, nebent kitaip prašo užduotis. Žaidimo metu asmuo negali būti keičiamas savavališkai. Tai galima padaryti tik su organizatorių patvirtinimu. Komandos nario keitimo atveju, nebegalima įkelti nuotraukų su senuoju asmeniu, taip pat privalo būti pasirūpinta nauju, specialiai Jūsų komandai sugalvotu nauju privalomos užduoties sąlygos daiktu arba gestu.

 3. Visų varžybų metu privalote įvykdyti privalomos užduoties reikalavimus visose užduotyse. Dažniausiai tai bus komandos nario fotografija su tam tikru daiktu arba rodant tam tikrą rankų gestą. Esant privalomai užduočiai, atidžiai ją perskaitykite, nes jos neįvykdžius, neužskaitysime nė vienos užduoties.

 4. Organizatoriai vertina tik laiku į žaidimo metu naudojamą sistemą įkeltas nuotraukas. Nuotraukų vertinimai po žaidimo iš mobiliojo telefono negalimi. Taip pat pažymime, kad organizatoriai ir vertintojai neturi galimybės rankiniu būdu pridėti komandoms atsakymų, o tai reiškia, kad vertinamos tik įkeltos užduotys. Prašome atsakingai kelti nuotraukas bei kelis kartus pasitikrinti, ar nuotrauka tikrai įsikėlė.

 5. Kiekviena komanda žaidimo metu privalo laikytis šalyje galiojančių kelių eismo taisyklių. Organizatoriai neatsako už renginio dalyvių sukeltus eismo įvykius ir/ar eismo saugos pažeidimus. Atminkite, jog svarbiausia – saugumas!

 6. Draudžiama bandyti liesti, sunaikinti, sulaužyti, plėšyti objektus, naudojamus žaidime.

 7. Draudžiama sekti kitas komandas ir sąmoningai kartoti jų veiksmus, pačiai komandai nesprendžiant užduoties.

 8. Draudžiama piktybiškai kenkti kitai komandai pasiekti gerų rezultatų orientavimosi varžybose. „Šturmo“ žaidėjai yra bendruomenė, o pakliuvus į pavojingą situaciją, privalome padėti vieni kitiems.

 9. Draudžiama teikti apeliacijas po žaidimo be priežasties ir taip trikdyti vertintojų darbą. Kiekvienai komandai priklauso iki 3 apeliacijų.

 10. Jeigu žaidimas turi prizus, kuriais apdovanojami dalyviai, žaidimo metu komanda, užėmusi prizinę vietą, prizą gauna į namus per dvi savaites po rezultatų paskelbimo, nebent kitaip numato iš anksto pateiktas žaidimo aprašymas. Organizatoriai visus prizus išsiunčia komandos registracijos metu nurodytais kontaktais.

 11. Komandų atsakymų vertinimas yra neginčijamas. Organizatoriai pasilieka teisę apeliacijų metu pakeisti rezultatus, priklausomai nuo apeliacijų vertinimo metu priimtų sprendimų. Pažymime, kad organizatoriai visada siekia ir vadovaujasi sąžiningumo kriterijais, kuriais siekiama visiems žaidėjams vienodų sąlygų. Atsižvelgiant į tai, kad organizatoriai vadovaujasi sąžiningumo kriterijais, rezultatų skaičiavimo ir užduočių vertinimo procesuose gali būti pritaikytos išimtys.

 12. Jei užduotyje nurodyta nusifotografuoti prie konkretaus objekto, vertinimo metu tinkamai įvykdyta ir užskaityta užduotis bus tik tuo atveju, jei nuotraukoje bus matomas pats objektas, o ne jo piešinys, nuotrauka, atvaizdas kompiuteryje ar telefone, nebent būtent atvaizdo telefone, kompiuteryje arba nuotraukos prašo pati užduoties sąlyga.

 13. Nepilnai atlikta užduotis laikoma neįvykdyta.

 14. Draudžiama trukdyti organizatorių naudojamų sistemų darbui, puslapiams ir kt. priemonėms, kurios yra naudojamos žaidimų metu. Komandos, pastebėjusios, jog žaidimo sistemos veikia ne taip, kaip turėtų, privalo apie tai pranešti žaidimo organizatoriams internetinėje svetainėje nurodytais kontaktais. Bet kokių rastų techninių spragų išnaudojimas, kuris padeda įgauti pranašumą prieš kitas žaidimo komandas yra laikomas kenkėjišku elgesiu bei sukčiavimu, kuris prieštarauja mūsų taisyklėms bei gali prieštarauti įstatymams.

 15. Jeigu atsitiktų taip, kad žaidimo metu objekto nėra (jis yra pašalintas, patrauktas, sugadintas), žaidimo sistemoje, prie atsakymo įkėlimo, paspauskite mygtuką MINA. Jeigu nė vienas dalyvis iš miesto nesuras šio objekto, jums užduotis bus užskaityta. Jeigu objektas yra sugadintas, gali būti pritaikoma išimtis ir taškai skaičiuojami pagal organizatorių ir vertintojų nutarimą žaidimo metu.

 16. Draudžiama viename automobilyje važiuoti kelių skirtingų komandų žaidėjams.

 17. Kiekvienos komandos laiko premija žaidimuose yra skaičiuojama automatiškai priklausomai nuo paskutinio atsakymo įkėlimo, pateikimo arba redagavimo. Minos pateikimas prilygsta atsakymo įkėlimui. Paskelbus rezultatus, bendroje žaidimo statistikoje matysite, kiek buvo suteikta taškų už laiką visoms tą patį žaidimą žaidusioms komandoms. 

 18. Kiekviena komanda, pastebėjusi galimą kitų komandų sukčiavimą bei žaidimo taisyklių pažeidinėjimą, privalo nedelsiant apie tai informuoti žaidimo organizatorius. Komandos, pagautos žinančios apie žaidimo taisyklių pažeidimus gali būti diskvalifikuojamos nuo žaidimo ir joms gali būti uždrausta ateityje žaisti mūsų organizuojamose žaidimuose. 

 19. Į žaidimo sistemą įkeliamos nuotraukos negali būti papildomai redaguojamos vaizdo redagavimo programomis. Visos nuotraukos, kurios yra keliamos į žaidimo sistemą privalo turėti automatiškai mobiliojo telefono pridedamus meta duomenis, susijusius su nuotraukos informacija (įskaitant, bet neapsiribojant nuotraukos atlikimo vieta, nuotraukos atlikimo laiku, įrenginio atlikusio nuotrauką duomenimis ir kt. informacija), išskyrus atvejus, kai mobilus telefonas neturi galimybės to atlikti gamykliškai. Organizatoriai pasilieka galimybę atmesti atsakymus be meta duomenų, jeigu yra įtariamas sukčiavimas bei taisyklių pažeidinėjimas. 

 

Atsižvelgiant į nusižengimo pobūdį, dalyviams gali būti skirtos šios baudos:

 • Užduočių neigiamas įvertinimas;

 • Diskvalifikacija;

 • Uždraudimas dalyvauti varžybose organizatorių nustatytam laikui;

 • Pažeidus 14 numeriu pažymėtą taisyklę, pasiliekame teisę kreiptis į teisėsaugos institucijas priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio.

bottom of page