top of page

Šturmo orientavimosi varžybų automobiliais taisyklės

 

 1. Komanda privalo būti susimokėjus ekipažo dalyvavimo mokestį. 

 2. Visose nuotraukose turi būti matomas vienas ir tas pats žmogus iš komandos, nebent kitaip prašo užduotis. Žaidimo metu asmuo negali būti keičiamas savarankiškai. Tai galima padaryti tik su organizatorių patvirtinimu. Komandos nario keitimu atveju nebegalima įkelti nuotraukų su senuoju asmeniu, taip pat privalo būti pasirūpinta nauju, specialiai Jūsų komandai sugalvotu nulinės užduoties daiktu, kurį laikysite rankose. 

 3. Visose varžybose privalote įvykdyti privalomos užduoties reikalavimus visose užduotyse. Dažniausiai, tai bus komandos nario fotografija su tam tikru daiktu arba tam tikru rankų gestu. Esant privalomai užduočiai atidžiai ją perskaitykite, nes jos neįvykdžius neužskaitysime nė vienos užduoties.

 4. Organizatoriai vertina tik tai į žaidimo metu naudojamą sistemą laiku įkeltas nuotraukas. Nuotraukų vertinimai po žaidimo iš mobiliojo telefono negalimi. Taip pat pažymime, jog organizatoriai ir vertintojai neturi galimybės rankiniu būdu pridėti komandoms atsakymų, o tai reiškia, jog yra vertinamos tik įkeltos užduotys. Prašome atsakingai kelti nuotraukas bei kelis kartus pasitikrinti, ar nuotrauka tikrai įsikėlė.

 5. Kiekviena komanda žaidimo metu privalo laikytis šalyje galiojančių kelių eismo taisyklių. Organizatoriai neatsako už renginio dalyvių sukeltus eismo įvykius ir eismo saugos pažeidimus. Atminkite, jog svarbiausia saugumas!

 6. ​Draudžiama bandyti liesti, sunaikinti, sulaužyti, plėšyti objektus naudojamus žaidime.

 7. Draudžiama sekti kitas komandas ir sąmoningai kartoti jų veiksmus, pačiai komandai nesprendžiant užduoties.

 8. Draudžiama piktybiškai kenkti kitai komandai pasiekti gerų rezultatų orientavimosi varžybose. Šturmo žaidėjai yra bendruomenė, ir pakliuvus į pavojingą situaciją privalome padėti vieni kitiems. 

 9. Draudžiama teikti apeliacijas po žaidimo be priežasties. Kiekvienai komandai priklauso iki 3 apeliacijų.

 10. Žaidimo metu komanda užėmusi prizinę vietą prizą gauna į namus per savaitę po žaidimo pabaigos. Organizatoriai visus prizus išsiunčia komandos registracijos metu nurodytais kontaktais. 

 11. Komandų atsakymų vertinimas yra neginčijamas. Organizatoriai pasilieka apeliacijų metu pakeisti rezultatus, priklausomai nuo apeliacijų vertinimo metu priimtų sprendimų. Pažymime, jog organizatoriai visada siekia ir vadovaujausi sąžiningumo kriterijais, kuriais siekiama visiems žaidėjams vienodų sąlygų. Atsižvelgiant į tai, jog organizatoriai vadovaujasi sąžiningumo kriterijais, rezultatų skaičiavimo ir užduočių vertinimo procesuose gali būti pritaikytos išimtys.

 12. Jei užduotyje nurodyta nusifotografuoti prie konkretaus objekto, vertinimo metu tinkamai įvykdyta ir užskaityta užduotis bus tik tuo atveju, jei nuotraukoje bus matomas pats objektas, o ne jo piešinys, atvaizdas kompiuteryje ar telefone, nuotrauka, nebent būtent atvaizdo telefonone, kompiuteryje arba nuotraukos prašo pati užduoties sąlyga.

 13. Nepilnai atlikta užduotis laikoma neįvykdyta.

 14. Draudžiama trukdyti organizatorių naudojamų sistemų darbui, puslapiams ir kt. priemonės, kurios yra naudojamos žaidimų metu.

15. Jeigu atsitiktų taip, kad žaidimo metu objekto nėra (jis yra pašalintas, patrauktas, sugadintas), žaidimo sistemoje prie atsakymo įkėlimo paspauskite mygtuką MINA. Jeigu nė vienas dalyvis iš miesto nesuras šio objekto, Jums užduotis bus užskaityta. Jeigu objektas yra sugadinimas, gali būti pritaikoma išimtis ir taškai skaičiuojami pagal organizatorių ir vertintojų nutarimą žaidimo metu. 

16. Draudžiama viename automobilyje važiuoti kelių skirtingų komandų žaidėjams. 

17. Kiekviena komanda turi galimybę sustabdyti laiką ir tokiu būdu gauti laiko bonusą. Laiko bonusas kiekvienai komandai skaičiuojamas nuo laiko sustabdymo momento. Jeigu atsitiktų taip, jog jau varžybose matote, kad daugiau užduočių neatliksite - rekomenduojame stabdyti varžybas pasinaudojant varžybų stabdymo mygtuku ir taip gauti papildomų taškų. Paskelbus rezultatus bendroje žaidimo statistikoje matysite, kiek buvo suteikta taškų už sustabdytą laiką visoms tą vakarą žaidusioms komandoms. Būkite atsargūs, nes sustabdžius varžybas į jas galimybės grįžti žaidėjams nebus suteikta.
 

Atsižvelgiant į nusižengimo pobūdį, dalyviams gali būti skirtos šios baudos:

 • Užduočių neigiamas įvertinimas;

 • Diskvalifikacija;

 • Uždraudimas dalyvauti varžybose organizatorių nustatytam laikui;

 • Pažeidus 14 numeriu pažymėta taisyklę pasiliekame teisę kreiptis į teisėsaugos institucijas priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio;

bottom of page