COVID19 informacija ir sąlygos

Sparčiai plintant COVID19 virusinei infekcijai Lietuvoje, skelbiame Šturmo poziciją ir klausimus atsakymus dėl artimiausių renginių.

Ar įvedus karantiną Šturmo žaidimai nebus vykdomi?

- Šturmas yra virtualus žaidimas, kurio esmė yra užduočių sprendimas, tekstinių atsakymų įkėlimas ir komandos nario fotografavimas prie tam tikrų organizatorių sugalvotų objektų mieste arba savo namuose. Šturmo žaidimas vienu metu vyksta  14-oje šalies miestų. 

Aiškiai pažymime, jog Šturmas nėra renginys. Šturmo žaidimo užduotis dalyviai gauna virtualiai, nuotoliniu būdu, per specialią tik žaidėjams turintiems prieigą pasiekiamą nuorodą, kuri yra pasiekiama visiems, kurie yra įsigiję virtualią prieigą prie žaidimo.
 

Taip pat pažymime, jog Šturmo žaidime nėra nė vieno susibūrimo ar vietos, kuriose tam tikru konkrečiu numatytu metu turėtų susirinkti

Šturmo metu žaidėjai kontaktuoja tik su savo komandos nariais, kurie yra automobilyje. ŠTURMAS bus organizuojamas tiek įvedus lokalius karantinus, tiek visą šalį apimantį karantiną. 

Ar Šturmo žaidimas yra saugus?

- Organizatorių nuomone, Šturmas yra saugi alternatyva kitoms pramogoms pandemijos ir karantino metu (nes daugelis pramogų nėra organizuojamos), nes:

 • Žaidimas organizuojamas nuotoliniu būdu;

 • nėra tiesioginio kontakto su kitais žmonėmis, kurie yra iš kitos komandos;

 • Žaidimas žaidžiamas su savo rato žmonėmis, o ne svetimais asmenims;

 • Žaidimo metu nėra lankomos viešos vietos viduje;

Kodėl Šturmo žaidimas atitinka šiuo metu esamus teisės aktus?

1. Organizuojamas žaidimas yra virtualus. Žaidimas ir jo aptarimas vyksta išimtinai nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos metu. Organizatoriai neturi galimybės susitikti su dalyviais, o dalyviai neturi galimybės susitikti su organizatoriais. Kadangi organizatoriai neturi galimybės fiziškai patikrinti dalyvių būvimo vietos žaidimo metu, kiekvienai komandai asmeniškai rekomenduojama žaidimą organizuoti taip, kad komandos nesusitiktų tarpusavyje.
2. Žaidimo metu ribojamas vienu metu žaidžiančių dalyvių kiekis, kad susitikimo rizika būtų minimali arba jos iš viso nebūtų. Šiuo metu maksimalus komandos dalyvių skaičius ekipaže yra 5 (prieš tai buvo neribojama).
3. Žaidimo metu stengiamasi užtikrinti dalyvaujančių Žaidime asmenų judėjimą, kad nesusikirstų srautai, pvz. nurodomos skirtingos įėjimo ir išėjimo iš objekto vietos. Net ir viename Žaidimo objekte susitikus keliems ekipažams, vėliau atvykęs ekipažas įsipareigoja palaukti, kol išvyks pirmasis ir t. t.
4. Žaidimas vyksta skirtinguose miestuose, tai sudaro minimalią tikimybę dalyviams susitikti prie tam tikro objekto (vietos) tuo pačiu metu.
5. Žaidimas organizuojamas taip, kad Žaidimo objekte (vietoje) viena komanda užtruktų ne daugiau nei 10 min. Praktiškai komanda viename objekte neturėtų praleisti daugiau nei 1 minutės.
6. Žaidimas vyksta tik lauke – į patalpas nėra einama. Dėl COVID19 viruso yra pašalintos visos rėmėjų užduoties ir užduoties viešose vietose viduje. 
7. Prieš prasidedant Žaidimui dalyviams žaidimo sistemoje būdu yra parodomas užduočių sąrašas su paaiškinimais ir rekomendacijomis kaip jas atlikti. Užduotys kiekvienos komandos gali būti atliekamos skirtinga tvarka ir skirtingu laiku. Tai reiškia, jog Žaidimo metu nėra jokios būtinybės komandoms turėti artimą kontaktą su kitomis komandomis bei nėra aiškios konkrečios susibūrimo vietos.
8. Žaidimo taisyklėse yra numatyta, kad Žaidimo komandą turi sudaryti nuo 2 iki 5 žmonių. Tai gali būti draugai, šeimos nariai, kolegos ar kiti asmenys. Taip pat pažymime, jog komandos dydis neturi jokios reikšmės laimėjimui (tai deklaruojame ir savo elektroninėje svetainėje), todėl lygiavertę komandą pilnai gali sudaryti ir 2 dalyviai, kurie galėtų naudotis viena transporto priemone.
9. Dalyviai Žaidimo metu laimi momentinius prizus, kuriuos Organizatoriai išsiunčia dalyviams tiesiai į namus po kiekvienų varžybų. Tai reiškia, kad prizai nėra dalinami tiesioginio kontakto metu, t. y., nėra fizinio kontakto.

10. Žaidimo metu nėra visiems dalyviams bendros starto ir finišo vietos. Visos komandos Žaidimą gali pradėti ir jį pabaigti bet kurioje atitinkamo miesto vietoje. Tokiu būdu Organizatoriai siekia išvengti galimo dalyvių susibūrimo.

11. Organizatoriai yra pasirūpinę komandų (dalyvių) komunikacijos galimybėmis, kad būtų išvengta tiesioginio jų kontakto. Žaidimo metu atliekant komandines užduotis komunikacija tarp dalyvių vyksta per „Šturmo raciją“. 
12. Žaidimas organizuojamas taip, kad žaidimo objektų nereikėtų liesti ranka, o juos palietus rekomenduojama nusiplauti ir (ar) dezinfekuoti rankas.

 

COVID-19 prevencija
Be visų pirmiau paminėtų Žaidimo organizavimo taisyklių, papildomai taip pat įspėjame Žaidimo dalyvius dėl žemiau nurodytų priemonių laikymosi, skirtų COVID-19 prevencijai užtikrinti.
1. Siekdami užtikrinti Žaidimo saugumą prieš Žaidimo pradžią, prašome visų dalyvių atidžiai perskaityti Žaidimo taisykles.
2. Žaidimo dalyviai, Žaidimo dieną yra įspėjami, kad Žaidime negali dalyvauti dalyviai, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz.: sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.),
arba jie turi priverstinai izoliuotis.
3. Žaidimo metu dalyviams rekomenduojama laikytis čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo (prisidengti sulenkta alkūne arba vienkartine nosine), po kosėjimo ar čiaudėjimo nusiplauti ir (ar) dezinfekuoti tankas.

4. Viso Žaidimo metu automobilyje ir išlipus iš jo dalyviai įsipareigoja dėvėti apsaugos priemones (kaukes, pirštines).
5. Žaidimo metu rekomenduojama laikytis saugos atstumo ne tik nuo Žaidimo dalyvių, bet ir pašalinių sutiktų žmonių.
6. Žaidimo metu nerekomenduojama valgyti, daryti kavos pertraukas bendroje patalpoje, pvz. automobilyje.
7. Kiekvienam Žaidimo dalyviui rekomenduojama turėti asmeninės Žaidimui reikalingas
priemones ir jomis nesidalinti su kitais dalyviais (įskaitant ir komandos narius).

 

Žaidimas yra organizuojamas taip, kad atitiktų visus galiojančius teisės aktų reikalavimus ir ribojimus.
Taip pat pažymime, jog Nutarimo 2.2.8. punktu siekiama uždrausti bet kokį tam tikrą laiką trunkantį organizuotą žmonių susibūrimą viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku. Tačiau vykdydami veiklą neorganizuojame jokių žmonių susibūrimų. Mes organizuojame virtualų Žaidimą, suteikdami jo dalyviams visas sąlygas neturėti jokio tiesioginio fizinio kontakto.

 

Verta paminėti ir tai, jog  Žaidimo metu yra laikomasi Nutarimo 2.1.5.1. ir 2.1.5.2. punktuose nustatytų
įpareigojimų, t. y. komandą gali sudaryti ribotas dalyvių skaičius (2-5 dalyviai), Žaidimo metu yra sudarytos visos galimybės viešose vietose, t. y., objektų vietose būti ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis. Taip pat svarbu pastebėti, jog dažniausiai vieną komandą sudaro keli asmenys iš to pačio šeimos ūkio. Be to, nėra jokių kliūčių Žaidimo dalyviams viso Žaidimo metu dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Šiek tiek abejonių gali kelti Nutarimo rekomendacijos dėl judėjimo ribojimų, tačiau pažymėtina, kad tai tik rekomendacija, kurios nesilaikymas neturėtų sukelti jokių realių teisinių pasekmių tol, kol tuo nepiktnaudžiaujama ir yra laikomasi kitų teisės aktuose nustatytų ribojimų.

Turiu COVID19 būdingų simptomų, ar galiu žaisti?

- Mes esame tik virtualaus žaidimo organizatoriai ir sutikrinti kiekvieno ekipažo galimybės neturime, tačiau visus dalyvius primygtinai prašome laikytis LR SAM ir LR SAM ESSC, LRV ir kt. institucijų nustatytų galiojančių reikalavimų ir teisės aktų, ir turint simptomų kuriam laikui susilaikyti nuo žaidimų, taip apsaugojant savo komandos narius. 

Ar gali Šturmo 2020-2021 m. sezonas būti atšauktas dėl COVID19?

- Taip, gali. Priežastys, dėl kurių Šturmo 2020-2021 m. sezonas gali būti atšauktas yra šios:

 1. Komendanto valandos įvedimas, maksimalaus atstumo nuo namų nustatymas ir kt. apribojimai, kurie iš esmės padarytų Šturmo žaidimą neįmanoma žaisti.

 2. Ženkliai sumažęs dalyvių skaičius.

  • Jeigu Šturmo dalyvių skaičius sumažės iki 150 ekipažų, atsisakysime etapinių prizų, paliksime tik taures.

  • Jeigu Šturmo dalyvių skaičius sumažės iki 145 ekipažų, atsisakysime etapinių prizų ir taurių.

  • Jeigu Šturmo dalyvių skaičius sumažės iki 130 ekipažų ir taip nutiks bent 2 kartus iš eilės, atšauksime sezoną.

Ar grąžintumėte pinigus sumokėtus už dalyvavimą 2020 - 2021 m. sezono žaidimuose, kurie neįvyko?

- Jeigu turite abonementą, Jums bus grąžinti visi pinigai, kurie liko nepanaudoti Šturmo žaidimams išskyrus už artimiausiai įvykstantį žaidimą. T.y jeigu turime nusipirkitę abonementą sezono pradžioje už 300 EUR, sužaidėte sėkmingai 12 žaidimų ir ties 13 žaidimu jo sužaisti tampa nebeįmanoma, mes Jums grąžiname 40 EUR. (12 + 1, kiekvienas žaidimas proporcingas vertas 20 EUR, nes sezone yra 15 žaidimų).

Jeigu turite vienkartinį bilietą, pinigai nėra grąžinami - bilietas yra perkeliamas ir suteikiamas artimiausiam žaidimui, kuris įvyks. 

Ar šiuo metu numatomas sezono atšaukimas arba žaidimų nukėlimas?

- Šiuo metu Šturmo ekipažų dalyvių skaičius tik didėja ir mūsų prognozės rodo, jog nėra jokios objektyvios priežasties tikėti, jog dalyvių skaičius mažės.

2020.09.05 - 211 ekipažų

2020.09.19 - 213 ekipažų

2020.10.02 - 219  ekipažų

2020.10.17 - 221 ekipažas

2020.10.31 - 274 ekipažai

2020.11.13 - 250 ekipažų

Linkime išlikti sveikais! Susimatome artimiausiame Šturmo žaidime!

2017-2020 © ŠTURMAS. Visos teisės saugomos.
Naudodamiesi šia svetaine ir dalyvaudami renginiuose sutinkate su mūsų paslaugų teikimo sąlygomis.