top of page

COVID19 informacija ir sąlygos

Žemiau pateikiame oficialią Šturmo poziciją ir klausimus atsakymus dėl artimiausių Šturmo žaidimų. 

Ar įvedus karantiną Šturmo žaidimai nebus vykdomi?

- Šturmas yra virtualus žaidimas, kurio esmė yra užduočių sprendimas, tekstinių atsakymų įkėlimas ir komandos nario fotografavimas prie tam tikrų organizatorių sugalvotų objektų mieste arba savo namuose. Šturmo žaidimas vienu metu vyksta skirtinguose šalies miestuose. 

Aiškiai pažymime, jog Šturmas nėra renginys. Šturmo žaidimo užduotis dalyviai gauna virtualiai, nuotoliniu būdu, per specialią tik žaidėjams turintiems prieigą pasiekiamą nuorodą, kuri yra pasiekiama visiems, kurie yra įsigiję virtualią prieigą prie žaidimo.

 

Taip pat pažymime, jog Šturmo žaidime nėra nė vieno susibūrimo ar vietos, kuriose tam tikru konkrečiu numatytu metu turėtų susirinkti žaidėjai žaidžiantys žaidimą.

Šturmo metu žaidėjai kontaktuoja tik su savo komandos nariais, kurie yra automobilyje.

Ar Šturmo žaidimas yra saugus?

- Organizatorių nuomone, Šturmas yra saugi alternatyva kitoms pramogoms pandemijos ir karantino metu, nes:

  • Žaidimas organizuojamas nuotoliniu būdu;

  • nėra tiesioginio kontakto su kitais žmonėmis, kurie yra iš kitos komandos;

  • Žaidimas žaidžiamas su savo rato žmonėmis, o ne svetimais asmenims;

  • Žaidimo metu nėra lankomos viešos vietos viduje;

Kodėl Šturmo žaidimas atitinka karantino metu galiojančius teisės aktus?

1. Organizuojamas žaidimas yra virtualus. Žaidimas ir jo aptarimas vyksta išimtinai nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos metu. Organizatoriai neturi galimybės susitikti su dalyviais, o dalyviai neturi galimybės susitikti su organizatoriais. Kadangi organizatoriai neturi galimybės fiziškai patikrinti dalyvių būvimo vietos žaidimo metu, kiekvienai komandai asmeniškai rekomenduojama žaidimą organizuoti taip, kad komandos nesusitiktų tarpusavyje.

 

JEIGU YRA PASKELBTAS KARANTINAS:
2. Žaidimo metu ribojamas vienu metu žaidžiančių dalyvių kiekis, kad susitikimo rizika būtų minimali arba jos iš viso nebūtų.
3. Žaidimo metu stengiamasi užtikrinti dalyvaujančių Žaidime asmenų judėjimą, kad nesusikirstų srautai, pvz. nurodomos skirtingos įėjimo ir išėjimo iš objekto vietos. Net ir viename Žaidimo objekte susitikus keliems ekipažams, vėliau atvykęs ekipažas įsipareigoja palaukti, kol išvyks pirmasis ir t. t.
4. Žaidimas vyksta skirtinguose miestuose, tai sudaro minimalią tikimybę dalyviams susitikti prie tam tikro objekto (vietos) tuo pačiu metu.
5. Žaidimas organizuojamas taip, kad Žaidimo objekte (vietoje) viena komanda užtruktų ne daugiau nei 5 min. Praktiškai komanda viename objekte neturėtų praleisti daugiau nei 30s.
6. Žaidimas vyksta tik lauke – į patalpas nėra einama. Dėl COVID19 viruso yra pašalintos visos rėmėjų užduoties ir užduoties viešose vietose viduje. 
7. Prieš prasidedant Žaidimui dalyviams žaidimo sistemoje būdu yra parodomas užduočių sąrašas su paaiškinimais ir rekomendacijomis kaip jas atlikti. Užduotys kiekvienos komandos gali būti atliekamos skirtinga tvarka ir skirtingu laiku. Tai reiškia, jog Žaidimo metu nėra jokios būtinybės komandoms turėti artimą kontaktą su kitomis komandomis bei nėra aiškios konkrečios susibūrimo vietos.
8. Žaidimo taisyklėse yra numatyta, kad Žaidimo komandą turi sudaryti nuo 2 iki 5 žmonių. Tai gali būti draugai, šeimos nariai, kolegos ar kiti asmenys. Taip pat pažymime, jog komandos dydis neturi jokios reikšmės laimėjimui (tai deklaruojame ir savo elektroninėje svetainėje), todėl lygiavertę komandą pilnai gali sudaryti ir 2 dalyviai, kurie galėtų naudotis viena transporto priemone.
9. Dalyviai Žaidimo metu laimi momentinius prizus, kuriuos Organizatoriai išsiunčia dalyviams tiesiai į namus po kiekvienų varžybų. Tai reiškia, kad prizai nėra dalinami tiesioginio kontakto metu, t. y., nėra fizinio kontakto.

10. Žaidimo metu nėra visiems dalyviams bendros starto ir finišo vietos. Visos komandos Žaidimą gali pradėti ir jį pabaigti bet kurioje atitinkamo miesto vietoje. Tokiu būdu Organizatoriai siekia išvengti galimo dalyvių susibūrimo.

11. Organizatoriai yra pasirūpinę komandų (dalyvių) komunikacijos galimybėmis, kad būtų išvengta tiesioginio jų kontakto. Žaidimo metu atliekant komandines užduotis komunikacija tarp dalyvių vyksta per „Šturmo raciją“. 
12. Žaidimas organizuojamas taip, kad žaidimo objektų nereikėtų liesti ranka, o juos palietus rekomenduojama nusiplauti ir (ar) dezinfekuoti rankas.

 

COVID-19 prevencija
Be visų pirmiau paminėtų Žaidimo organizavimo taisyklių, papildomai taip pat įspėjame Žaidimo dalyvius dėl žemiau nurodytų priemonių laikymosi, skirtų COVID-19 prevencijai užtikrinti.
1. Siekdami užtikrinti Žaidimo saugumą prieš Žaidimo pradžią, prašome visų dalyvių atidžiai perskaityti Žaidimo taisykles.
2. Žaidimo dalyviai, Žaidimo dieną yra įspėjami, kad Žaidime negali dalyvauti dalyviai, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz.: sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.),
arba jie turi priverstinai izoliuotis.
3. Žaidimo metu dalyviams rekomenduojama laikytis čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo (prisidengti sulenkta alkūne arba vienkartine nosine), po kosėjimo ar čiaudėjimo nusiplauti ir (ar) dezinfekuoti tankas.

4. Viso Žaidimo metu automobilyje ir išlipus iš jo dalyviai įsipareigoja dėvėti apsaugos priemones (kaukes, pirštines).
5. Žaidimo metu rekomenduojama laikytis saugos atstumo ne tik nuo Žaidimo dalyvių, bet ir pašalinių sutiktų žmonių.
6. Žaidimo metu nerekomenduojama valgyti, daryti kavos pertraukas bendroje patalpoje, pvz. automobilyje.
7. Kiekvienam Žaidimo dalyviui rekomenduojama turėti asmeninės Žaidimui reikalingas priemones ir jomis nesidalinti su kitais dalyviais (įskaitant ir komandos narius).

8. Žaidimo metu dalyviai privalo laikytis visų oficialių karantino sąlygų, įskaitant ir žmonių skaičių vienoje vietoje. 
 

Vykdydami veiklą neorganizuojame jokių žmonių susibūrimų. Mes organizuojame virtualų Žaidimą, suteikdami jo dalyviams visas sąlygas neturėti jokio tiesioginio fizinio kontakto.

Turiu COVID19 būdingų simptomų, ar galiu žaisti?

- Mes esame tik virtualaus žaidimo organizatoriai ir sutikrinti kiekvieno ekipažo galimybės neturime, tačiau visus dalyvius primygtinai prašome laikytis LR SAM ir LR SAM ESSC, LRV ir kt. institucijų nustatytų galiojančių reikalavimų ir teisės aktų, ir turint simptomų kuriam laikui susilaikyti nuo žaidimų, taip apsaugojant savo komandos narius. 

Linkime išlikti sveikais! Susimatome artimiausiame Šturmo žaidime!

bottom of page